Billeder i bevægelse kan understøtte forretningen og de kommercielle planer på en række måder - med den rigtige rådgivning og planlægning

Levende billeder i forretningen

Share this article

Film og video som led i markedsføring er bestemt ikke noget nyt. Allerede mens TV endnu var en eksperimentel teknologi blev mulighederne for at reklamere ad denne vej forudsagt, og også i biografer har reklamer været en del af oplevelsen fra den spæde start. Det er ikke underligt – de levende billeder har markante fordele; de kan levere store mængder information uden at stille særlige krav til seerne, de kan omfatte både billeder, lyd og animationer, og det er muligt at kombinere oplysning med underholdning i højere grad end noget andet medie.

I dag har den digitale verden udviklet sig så meget, at levende billeder også dér spiller en stadig større rolle. Selv mobiltelefoner kan levere video i høj kvalitet, og videoklip kan efterhånden integreres på alle de digitale kanaler der findes. På samme måde som en virksomhed er bagud på point hvis den ikke har en visuel identitet, eller ikke er til stede på nettet eller de sociale medier, bør man i dag også tage stilling til – og budgettere med – brugen af video i sin virksomhed.

Kommercielle funktioner

Udformning af medie-indhold til en virksomhed afhænger fuldstændig af hvilke forretningsmæssige mål og aktiviteter man ønsker at befordre. Som alle de øvrige marketing-aktiviteter skal der ligge de rigtige planer, som de levende billeder skal spille ind i og understøtte – først dérefter kan der træffes de rigtige valg med hensyn til udformning og eksekvering.

Reklame-spots

TV-reklamer er stadig det mange tænker på, når man taler om video i markedsføring. Der er imidlertid mange måder at udføre marketing via levende billeder. Den klassiske reklame er dyr, og er typisk skabt til at have en forholdsvis lang levetid, og er derfor mest noget for virksomheder med betragtelige markedsføringsbudgetter og lange tidshorisonter.

I dag er det imidlertid også muligt at levere reklame-video på helt andre vilkår – både med hensyn til formål, produktionshorisont og budget. Derfor er det tilgængeligt også for mindre virksomheder at få produceret reklame-spots, og produktionen kan ske hurtigere, helt ned til næsten spontane aktiviteter eller i kampagner med kort løbetid.

Explainers

Et felt hvor video vinder hurtigt frem er dér hvor der skal afleveres information, som er lidt mere kompleks. Et simpelt budskab kan måske nok afleveres på en plakat i forbifarten – men skal dit produkt beriges, din ydelse beskrives eller dit salg understøttes med lidt mere forklaring, så bliver tekst hurtigt enten utilstrækkelig, eller lang og trættende. Dér kan en gennemtænkt forklarings-video, eller “explainer”, løse opgaven.

Det kan også handle om at styrke onboarding af kunder efter en handel, om at levere service og support, eller om at levere tillægsbudskaber, der tilfører værdi til produkt, brand eller relation.

Profilering

På samme måde som reklame-spots har video-profilering også udviklet sig, fra noget kun meget store brands kunne gøre til en mulighed, der er tilgængelige for virksomheder i alle størrelser. Video der understøtter virksomhedens profil kan gøre sig gældende i mange sammenhænge, fra hjemmeside og sociale medier til skærme og projektorer i domicilen eller på messer.

Relevante kanaler

En stor del af beslutningen og planlægningen omkring kommerciel brug af video drejer sig om at tage stilling til hvilke kanaler, der er relevante for forretning og budskab. Vores specialist-ydelser på området begrænser sig derfor ikke til selve medie-produktionen – vi er i stand til at rådgive og facilitere i forhold til hvordan brugen af video tjener en given forretnings kommercielle mål bedst muligt.

Klassiske medier

De velkendte reklameblokke på TV og i biograferne eksisterer stadig, og bør anvendes hvor det er relevant. Man bør her også være opmærsom på, at mere traditionelle medier som for eksempel aviser i dag har en online-komponent, som for mange omfatter video i forskellige former – måske er der også muligheder dér, som er relevante at benytte sig af.

Nye medier

De sociale platforme udgør den nye tids medier, og mulighederne for at bruge video dér er eksploderet over de seneste få år. Ad disse kanaler er det ofte muligt at nå sit specifikke publikum med betydelig præcision, både via organisk og betalt eksponering. Heller ikke videoplatformen Youtube bør glemmes i denne sammenhæng, da den også kan spille en rolle i den kommercielle brug af video.

Hjemmeside

På virksomhedens hjemmeside kan videoklip varetage en lang række funktioner – fra at byde øjnene på bevægelse og variation i form af levende baggrunde, over virksomhedsprofilering og uddybning af kernebudskaber, til onboarding og service. Og så kan videoer, skabt til andre kanaler, ofte også have en rolle at spille på hjemmesiden også, om det så er i nyhedsarkivet, på bloggen eller endda i en webshop.

Den rigtige bistand

Det kommercielle kerneteam, som du kan få adgang til hos theView, omfatter mennesker med en omfattende erfaring inden for planlægning og produktion af levende billeder til enhver brug og sammenhæng. Vi hjælper dig med at fastlægge de kommercielle mål, en videoproduktion skal lede frem imod, og med at udforme og producere den så det passer til dit budget – og som altid har vi selvfølgelig fokus på, at det hele spiller sammen med virksomhedens overordnede strategi og identitet.

Lad os hjælpe dig med at få de levende billeder til at fortælle din historie rigtigt, på de rigtige kanaler!

More from the blog

 • banner-strategi

  Den kommercielle strategi

  Det er nødvendigt at have blik for nye muligheder i forretningen, men navnlig i en vækstproces kan det være vanskeligt eller umuligt at gennemskue: Er muligheden den rigtige at forfølge?

  Read more

 • banner-CVi

  Din forretnings visuelle identitet

  Uanset om din forretning er nystartet, eller om den har eksisteret i mange år, så er der uden tvivl lagt en masse energi i at nå frem til hvor du er i dag. Ville det så ikke være ærgerligt ikke at tage det forholdsvis lille ekstra skridt, at sørge for at den også ser rigtig ud?

  Read more

 • test-banner

  Din virksomheds newsflow

  Når en strategi er lavet, så skal den på arbejde. For så vidt angår markedsføring, så skal den udmøntes i planer, målgrupper og budskaber. Disse skal igen realiseres som konkret indhold, der kan udbredes på de relevante kanaler. Diss aktiviteter kaldes under ét for et “Newsflow”.

  Read more