FÅ TILLTRÄDE TILL DIN MARKNAD

Affärsutveckling & Acceleration

Sälj & Marknadsföring

FÅ FLERA KUNDER

theView Agency

Finansering & Investering

SKAPA TILLVÄXT I VERKSAMHETEN

theView Ventures

UTÖKA DITT TEAM

Vi är en kommersiell task force

Hos theView får du tillgång till ett kommersiellt ledarskap med full uppbackning av ett leveransteam specialiserat i sälj och marknadsföring. Vi arbetar med flexibla villkor, och du kan, redan från dag ett, ha en komplett Market Access Task Force som fyller hålen i din kommersiella leveransapparat. Vi är specialister i de två primära kanalerna där din verksamhet kan få kapitalet att växa: genom kunder eller genom främmande kapital.

UTVECKLA DINA AFFÄRER

Vi bygger och utvecklar företag

Definiera en stark affärsmöjlighet, få tillräcklig finansiering, gör en solid plan, marknadsför och sälj produkterna, fortsätt accelerationen och skapa överskott. Sälj därefter verksamheten och få avkastning på investeringen, eller behåll den för att uppnå ytterligare överskott. Detta är kärnan i vår passion, det vi strävar efter att uppnå i vårt dagliga arbete. Vi levererar de nödvändiga resurserna och toppledningsteam, med stöd av en kombinerad reklambyrå och komplett försäljningsapparat. Detta team, och dess samlade styrka finns tillgänglig för våra kunder och partners.

BLI EN GAME CHANGER

Vi har ambitiösa kunder

SÖKER NI TILLTRÄDE TILL MARKNADEN?

KONTAKTA OSS