DIN MARKNADSFÖRING TASK FORCE

Marknadsföringsaktiviteter genererar leads och branding för våra kunder

KUNDEXEMPEL

Domino’s Pizza
H.W. Larsen
Autooffer
TV_Marketing_Why

KUNDRELATIONER FÖR DIG

Vår task force levererar marknadsföringsledarskap, visuell identitet och kundkommunikation. Arbetet inkluderar branding, marknadskampanjer och löpande interaktion både online och offline.

Aktiviteterna utvecklas utifrån vår ambition att skapa medvetenhet kring våra kunder och leads till deras säljorganisation.

Arbetet kan kräva ett brett spektrum av specialister, tillgängliga från theView Agency samt vårt specialiserade nätverk av underleverantörer, partners och frilansare.

TV_Marketing_What

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

Marknadsföring bör göra företaget synligt och introducera potentiella kunder till relevanta produkter och tjänster.

När det är gjort, med företagets tydliga strategi som riktlinje, är det möjligt för säljorganisationen att utmärka sig. Detta ger utrymme för riktade marknadsföringsaktiviteter som stöd för utvalda mål och säkrar en sammanhängande kommunikation, paketerat med en enastående och enhetlig design.

Med affärs- och säljinsikt, har vår Marknadsföring Task Force många års erfarenhet i att hantera dessa utmaningar.

TV_Marketing_How

ENGAGEMANG ÄR NYCKELN

Dagligen säkrar vår Marknadsföring Task Force att våra klienter och deras produkter är synliga för kunderna och kommunicerar med dessa.

Vi engagerar våra klienter genom att skapa marknadsföringsplaner. Från envägskommunikation (monolog) arbetar vi alltid för att skapa ett kundengagemang som leder till reaktion, interaktion och tvåvägskommunikation (dialog).

Resultatet blir en bas med kontakter, för konvertering till potentiella kunder (leads).

RESULTAT

Marknadsföringstjänster

MARKNADSFÖRINGSLEDNING

Marknadscheferna är centrala aktörer i organisationen. De planerar kommunikation, leder marknadsföringsresurserna, koordinerar produktion och interagerar med ledningen samt säljorganisationen.

Marknadscheferna finns tillgängliga för enskilda uppdrag, projekt eller som tillfälliga gruppmedlemmar.

Mål Medvetenhet
Nyckelpersoner Marknadschefer
Resultat Koncept
Marknadsföringsplaner
Marknadsföringsledning

MARKNADSFÖRING

Marknadsföringsagenterna genomför specialiserade uppdrag, allt från att utföra enskilda uppgifter till att operera som en komplett marknadsföringsavdelning.

Uppdrag kan t.ex. vara grafik, film, copywriting, hemsidor och app-utveckling, sökmotoroptimering (SEO), sociala medier, nyhetsflöden, nyhetsbrev och försäljningsmaterial.

Mål Potentiella kunder / Leads
Nyckelpersoner Marknadsföringsagenter
Resultat Kommunikationskanaler
Innehåll & produktion
Kundkommunikation

SÖKER NI TILLTRÄDE TILL MARKNADEN?

KONTAKTA OSS