DIN SÄLJ TASK FORCE

Framgångsrik försäljning som leder till ökad omsättning för våra kunder

KUNDEXEMPEL

Marine Alignment
Softworld
Cisco
TV_Sales_Why

SÄLJARBETE FÖR DIG

Vår task force levererar säljledning, canvas-arbete, kundmöten och förhandlingar.

Vi är experter på att skapa nya affärer för våra klienter.

Oberoende av om uppdraget är att målriktat landa en specifik strategisk kund, eller att driva hela säljorganisationen, tillvaratar och engagerar vi vår klients resurser i tillägg till egna säljexperter och nätverk.

TV_Sales_What

TILLGÅNG TILL BEST-PRACTICE SÄLJTEKNIK

En bra affär handlar om rätt produkt, i rätt tid, till rätt kund, och sålt med villkor som skapar förtjänst för säljaren och nöjdhet hos kunden.

Denna typ av säljarbete kräver att man identifierar relevanta kundsegment, positionerar säljaren, samt på ett effektivt sätt tydliggör värdet i kunderbjudandet så att affären kan avslutas.

Detta är inget nytt, vi har gjort detta för våra klienter sedan företaget startades i 1999.

TV_Sales_How

RESULTATET RÄKNAS

Vår Sälj Task Force drar fördel av många års aktiv erfarenhet av att implementera våra kunders säljstrategier — och vi har aldrig slutat förfina denna disciplin.

Företagsledningen sätter uppdrag och fokus, medan marknadsföringsledningen levererar branding och leads. Anpassat till detta kommersiella ramverk, arbetar vår Sälj Task Force alltid mot de resultat som berättigar verksamhetens existens: Nöjda kunder.

Jobbet är först gjort när affären är avslutat.

RESULTAT

Säljtjänster

SÄLJLEDNING

Säljcheferna är utrustade för att hantera komplexa säljsituationer. De kan planera säljaktiviteter, leda säljpersonal, bevaka pipelinen och koordinera med närliggande affärsfunktioner.

De finns tillgängliga för enskilda uppdrag, per projekt eller som tillfälliga gruppmedlemmar.

Mål Omsättning
Nyckelpersoner Säljchefer
Resultat Kunderbjudande
Säljplaner
Säljledning

OPERATIVT SÄLJARBETE

Säljarna implementerar olika aktiviteter, från telemarketing till komplexa förhandlingar.

Uppdrag som kräver större erfarenhet löses i regel av en säljchef, medan enklare uppgifter levereras av säljare, antingen via väletablerade partnerskap eller via interna resurser.

Mål Försäljning
Nyckelpersoner Säljare
Resultat Erbjudanden & uppföljning
Kundförhandling
Nya avtal

SÖKER NI TILLTRÄDE TILL MARKNADEN?

KONTAKTA OSS