DIN INVESTERINGSPARTNER

Matchar investerare med skalbara affärsmöjligheter

INVESTERINGSEXEMPEL

DyrlægenOnline
C5 Ejendom
Autooffer
TV_Investor_Why

AFFÄRSMÖJLIGHETER MED POTENTIAL

De affärsmöjligheter vi tillhandahåller är redan validerade av erfarna affärsmänniskor.

Vi siktar inte mot succé genom utbildningsprogram. Istället väljer vi kvalificerade affärsmöjligheter som backas upp av passionerade människor. Dessa fall är kommersiellt optimerade och validerade innan de erbjuds till investerare.

När en affärsmöjlighet mottar finansiering tar vi en aktiv roll i att placera den. Vårt primära fokus i accelerationsprocessen är ledarskap och kommersiellt stöd medan vi driver företaget ut i marknaden.

TV_Investor_What

EN HÖGRE CHANS FÖR SUCCÉ

Vår roll är inte begränsat till ett företags styrelse eller toppledning, som hos de flesta andra riskkapital-, inkubator-, eller acceleratorföretag.

theView Ventures intar en aktiv roll i våra portföljföretag.

Vi erbjuder ledarskap, ledningsstöd, såväl som sälj- och marknadsföringsstöd till företagen vi har andelar i. Detta säkrar investerare en lägre risk samt utökad insikt och kontroll. Det begränsar även risken för misslyckande, då vårt team och nätverk består av erfarna affärsmänniskor.

TV_Investor_How

RÄTT MATCHNING

Som investerare hos theView Ventures kan du investera i en portfölj, i en specifik startup eller ett etablerat företag. Hos oss hittar investerare intressanta investeringsobjekt med möjligheter för hög tillväxt. Vi har ett koncept som stödjer passiva såväl som aktiva investerare.

Baserat på investerarens kriterier för finansiering, levererar vi matchande möjligheter. Ifall en investerare önskar att motta mera information, arrangerar vi relevanta möten, presenterar och dokumenterar fallet, samt introducerar nyckelpersoner.

Avtalar vi att gå vidare tillsammans, erbjuder vi tillgång till accelerationsresurser.

RESULTAT

Tjänster för investerare

AFFÄRSINVESTERING

Vårt erfarna team validerar affärsmöjligheterna för att säkra bäst möjliga matchning med investerare. Det finns möjlighet att investera i en portfölj såväl som i ett specifikt företag.

Vårt affärsflöde innehåller startups och etablerade företag som alla har potential för hög tillväxt och/eller att bli ”game changers”.

Mål Andelar i företag
Resultat Portfölj
Affärsplaner
Validering

FÖRETAGSACCELERATION

Vår företagsacceleration inkluderar ledarskap, sälj och marknadsföring. Som investerare kan du känna dig säker i att vi tar en aktiv roll i företaget.

Vi tillhandahåller och kompletterar saknade områden i startups eller etablerade företag, utvecklar affärsplaner och levererar resultaten.

Mål Affärstillväxt
Resultat Affärsplaner
Kommersiell task force
Kundförvärv

EXITS

Som investerare söker du rätt tidpunkt och rätt köpare för att säkra maximal utdelning på din investering.

Vi stödjer exit-processen, förbereder rätt material, gör affärsplanen, kontaktar köpare, tar en aktiv roll i förhandlingarna och stödjer avtalet hela vägen till avslut.

Mål Kapitalisering av investeringen
Resultat Köpare
Förhandlingar
Försäljning av företaget

SÖKER NI KAPITAL ELLER INVESTERINGAR?

KONTAKTA OSS