FÅ TILLTRÄDE TILL DIN MARKNAD

Accelerera affärer genom tillgång till kommersiella resurser

ACCELERATIONSEXEMPEL

Marine Alignment
Filihood
Autooffer
TV_Acceleration_Why

FÅ LÖN FÖR MÖDAN

En startup eller ett existerande företag som arbetar med theView bör känna sin kärnverksamhet, men varje företag har sina styrkor och svagheter.

De flesta företag som misslyckas, gör det p.g.a. brist på affärserfarenhet och kommersiella krafter. Detta erbjuder theView Ventures att kompensera för i de företag vi samarbetar med.

För att säkra affärstillväxt, acceleration och förtjänst, för antingen vidare växt eller en exit, är theView Ventures din naturliga partner. Vi vill genom vårt samarbete höja sannolikheten för succé.

TV_Acceleration_What

ETT KOMPLETT TEAM

Med rätt team ökar sannolikheten för succé dramatisk. Vi kan komplettera teamet genom att erbjuda erfaren ledning och specialister inom sälj och marknadsföring.

Vår plattform för affärsacceleration hjälper företag att tänka om och optimera strategi samt produkter och tjänster, och vi agerar som en aktiv partner i verksamheten.

Vi kompletterar teamet med ett kontinuerligt engagemang som levererar saknade kommersiella aktiviteter och resultat.

TV_Acceleration_How

ACCELERATION AV AFFÄRERNA

Analys av affärshistorik, kunder, produkter och tjänster, är startpunkten. Detta avslöjar relevanta aspekter om verksamheten, och ger oss den insikt som krävs för att accelerera affärerna.

Affärsplanen manifesteras som en stark strategi med relevanta exekveringsplaner.

Via våra egna specialister samt ett omfattande nätverk håller vi fokus på affärsplanen, skaffar finansiering, partnerskap och ett kommersiellt team för att implementera tillväxtplanen.

RESULTAT

Accelerationstjänster

AFFÄRSFINANSIERING

De flesta företag som vill växa, behöver finansiering. Vi kan hjälpa med att förbereda en verksamhet för tillväxt och hitta rätta partners och investerare som kan få det att hända.

Som partner hjälper vi med att utarbeta affärsplanen, landa investerare och säkra bäst möjliga resultat.

Mål Finansiering av verksamheten
Resultat Erbjudande till investerare
Förhandling med investerare
Avtal och kontrakt

AFFÄRSLEDNING

När ett företag har outnyttjad potential, stödjer vi företagsledningen i att utnyttja denna möjlighet till växt och högre förtjänster.

Vi kan ta en aktiv roll i företaget, med specialister som har många års erfarenhet med företagsledning och ledarskap generellt.

Mål Förtjänst, högre utdelning
Resultat Strategi
Handledning och tillsyn
Ledarskap

FÖRETAGSACCELERATION

När strategin är lagt, skapar vi handlingsorienterade affärsplaner som inkluderar taktisk och operationell planering.

Baserat på detta, stödjer vi företaget med kommersiella teammedlemmar inom ledarskap, sälj och marknadsföring, samt nödvändiga resurser för att säkra en utökad kundbas.

Mål Företagsväxt
Resultat Affärsplaner
Kommersiell task force
Kundförvärv

SÖKER NI KAPITAL ELLER INVESTERINGAR?

KONTAKTA OSS