• PARTNER
  Dogley

  Dogley bildades ursprungligen med syfte att skapa ett bättre liv för både hundar och ägare. Med danska ägare, huvudkontor i Köpenhamn, integrerat försäkring och säker betalning, gör Dogley ägarna trygga och hundarna glada.

  EXECUTION
  Case:
  Funding:
  Acceleration:

  UPPGIFTEN

  Thomas Keller kom med en idé sprungen ur egna erfarenheter, och theView hjälpte Dogley med utveckling av företagets identitet, kommersiell strategi, etablering i de skandinaviske länderna, webbportal samt finansiering och stöd i förhandlingar med investerare.

  ‘Jag har aldrig tyckt om att placera Molly i kennel, och jag visste det kunde göras smartare. theView stödde min idé och gjorde den till en affär. Allt det jag själv inte kunde i förhållande till etablering av en start-up, det organisatoriska, affärsplanen, investor pitch och identitet, det fick jag stöd och hjälp till. Utan theView vore Dogley nog fortfarande bara en idé i mitt huvud’.

  Thomas Keller CEO, Dogley

 • PARTNER
  Veridens

  Veridens har utvecklat ett unikt onlineverktyg som skapar överblick och säkerställer process och data, med värdeingång till hela kedjan av standardägare, certifieringsbyråer och slutkunder.

  EXECUTION
  Case:
  Funding:
  Acceleration:

  tv-case-veridens-body
  UPPGIFT

  theView har levererat strategi, konceptutveckling, reviderad överenskommelsesplattform och löpande lednings sparring avseende bolagets framtida utveckling. Samt en plan för utveckling av Veridens verksamhet och tjänster. Framåt är theView främst ansvarig för Veridens kommersiella profil och aktiviteter för att förverkliga deras fulla tillväxt och accelerationspotential.

  ‘Efter flera års stabil försäljning, kom theView som ett friskt andetag med ett starkt fokus på acceleration för att frigöra vår fulla potential. Deras kommersiella drivkraft och styrka matchar perfekt med vår solida domänkunskap mot marknadens stora potential och inspiration är toppen när vi tillsammans med theView tar Veridens in i framtiden. Ett samarbete rekommenderas starkt!’

  Henrik Zagerholm, CEO, Veridens

 • PARTNER
  Infolink

  iCon C5 Ejendom utvecklades som ett branschtilläggsmodul till Microsoft Dynamics C5. Lösningen designades för att stödja administration av fastigheter.

  EXECUTION
  Case:
  Funding:
  Acceleration:

  tv-portfolio-C5
  UPPGIFTEN

  Infolink tilldelade theView uppgiften att köpa C5 Ejendom, utveckla produkten och sälja det under varumärket iCon C5 Ejendom. Efter att ha hittat en köpare utförde theView förhandlingarna på säljarens vägnar. Avtalet slutades vid att företaget Datasign övertog aktiviteter, kunder, personal och IP.

 • PARTNER
  Marine Alignment

  Marine Alignment utvecklar och säljer datorsystem för shipload och ballast till den maritima sektorn. Företaget har existerat i över tre decennier och tillhandahåller sina lösningar över hela välden.

  EXECUTION
  Case:
  Funding:
  Acceleration:

  tv-case-softworld-body
  UPPGIFTEN

  Efter att ha strömlinjeformat strategin och accelererat företaget, fick theView uppgiften att ansvara för försäljningen av alla aktier i Marine Alignment A/S. Efter lyckade förhandlingar såldes företaget till Kockumation Group i Sverige.

 • PARTNER
  AutoOffer

  AutoOffer är världens enda full-service omvända bilauktion.

  EXECUTION
  Case:
  Funding:
  Acceleration:

  tv-case-autooffer-body
  UPPGIFTEN

  theView har varit en partner i företaget sedan det grundades, och har levererat investerare, strategi, produktutveckling och affärsacceleration. I tillägg har theView också varit en del av styrelsen och agerat som mentor för grundaren.

  “Som entreprenör behöver du omge dig med bra människor, för att dina drömmar skall bli verklighet. theView har från dag ett levererat strategiskt och operationellt stöd i form att hitta investerare, bygga och skapa en plattform i världsklass, och dagligt stöd och mentorskap. Jag kan rekommendera theView som accelerator och mentor för vem som helst som behöver acceleration av sina affärer.”

  Søren Malmskov, Founder, AutoOffer