DET HANDLAR OM AFFÄRER

Marknadstillträde genom kommersiella resurser

Att bygga ett företag och få det att växa, involverar många discipliner. Den gemensamma nämnaren är att säkra kommersiella resurser, inkluderat ledarskap, pengar, människor och kunder. Detta är vad vi fokuserar på.

Nya resurser för affärsutveckling kan komma från två källor. Den ena är investerare och den andra är kunder. theView har två separata avdelningar som ger tillgång till dessa två resurskanaler.

FÅ FLERA KUNDER

theView Agency

theView Agency hjälper klienter med kundförvärv och accelererar genom detta den kommersiella tillväxten.

Vi tillhandahåller en task force som inkluderar ledarskap och implementation, med fokus på affärsacceleration via sälj och marknadsföring. Vår task force levererar ledarskap, sälj- och marknadsföringsplaner, och säkrar genomförandet av detta. Härigenom skapas högre omsättning och förtjänst för våra klienter.

LÄS MERA OM THEVIEW AGENCY

UTÖKA DIN VERKSAMHET

theView Ventures

theView Ventures hjälper både startups och etablerade företag i att skaffa riskkapital för att utöka verksamheten.

I praktiken utvecklar vi affärsplanen, matchar den med investerare och ger tillgång till implementationsspecialister med relevanta kommersiella resurser för att säkra acceleration. När verksamheten varit genom växtfasen kan den potentiellt säljas helt eller delvis med en avkastning på investeringen.

LÄS MERA OM THEVIEW VENTURES