DET BÖRJADE OMKRING MILLENNIESKIFTET

Vi kom från affärslivet

Även om några av partnernas erfarenhet med affärsverksamhet, sälj och marknadsföring, sträcker sig längre tillbaka i tid, startades företagets aktiviteter 1999 när några affärsutvecklingsaktiviteter genomfördes i en mindre verksamhet som fortfarande existerar som en del av koncernen.

2005 grundades företaget som idag är moderbolaget. Det fokuserade fortfarande på affärsutveckling genom att i första hand arbeta som konsulter för klienternas toppledning, men åtog sig även försäljningsaktiviteter för några av dessa klienter. Två år senare fördubblades kontorsytan, och genom finanskrisen bibehöll företaget stabilitet och levererade stöd till klienterna i form av kundförvärv och navigationshjälp i en nedåtgående marknad.

SKAPA TILLTRÄDE TILL MARKNADEN

Vi blev en kommersiell task force

I 2011 ingick företaget ett samarbete med en reklambyrå vid namn “BLIND” och kompletterade därmed det kommersiella fokus genom att inkludera marknadsföring som en del av kärnverksamheten, vilken därmed täckte ledarskap, sälj och marknadsföring som en integrerad task force. Under den följande tiden konceptualiserades detta och blev väl mottaget av både koncernklienter såväl som marknaden med små och medelstora företag (SMB). “BLIND” förvärvades därefter av företaget i 2013.

För att matcha de kommersiella produkterna och tjänstportföljen, ändrade företaget namn 2013 och lanserade varumärkena “theView” och “theView Agency”, plus en tagline som summerar upp nyckelfaktorn för succé: “Market Access”.

Det följande året flyttade ett motsvarande företag vid namn “Beyond Unltd.” in och stärkte theView betydligt inom online marknadsföring. Innan årets slut 2014 förvärvades även detta företag av theView. Då det förvärvade företaget redan hade framgångsrika riskkapitalaktiviteter, investerare och en portfölj med startups, möjliggjorde förvärvet uppstart av en ny affärsenhet. Denna nya affärsenheten introducerades under namnet “theView Ventures” i början på 2015, och fokuserade på att framskaffa finansiering av växt.

Efter att i en lång period ha stöttat internationella aktiviteter för våra kunder, inledde vi året 2016 med öppningen av vårt första egna internationella kontor. theView blev genom detta initiativ aktiva med företag och kontor i Danmark och Sverige.

ETT KOMPLETT KOMMERSIELLT ERBJUDANDE

Vi bygger och utvecklar företag

theView har idag två separata avdelningar som arbetar internationellt: theView Ventures skaffar finansiering för startups och företag i växt, såväl som affärsmöjligheter för investerare. theView Agency skapar ökad marknadstillträde och kundförvärv genom en task force av ledare, sälj- och marknadsföringsspecialister.

Dessa två avdelningar tillåter nu theView att erbjuda all expertis, kommersiella verktyg och resurser som behövs för att accelerera tillväxt hos våra klienter.