IDÉ – VAD VI LÖSER

Vi skapar marknadstillträde

Alla företag behöver tillträde till sina marknader. Detta gäller för investerare, startups och etablerade företag. Vi skapar detta marknadstillträdet för våra partners och klienter. I huvudsak handlar det om att bygga broar mellan företagets erbjudande och marknadens efterfrågan. En väl genomtänkt företagsstrategi och affärsplan bör beskriva varför, med vad, och på vilket sätt detta skall göras.

Om marknadsefterfrågan och kärnverksamheten stämmer överens, är det faktiska marknadstillträdet en fråga om skicklig kommunikation. Det är här sälj och marknadsföring kommer i in. Aktiviteterna i theView utvecklas därför runt det ledarskap och den kommunikation som ger våra kunder tillträde till deras marknader.

UPPDRAG – VAD VI GÖR

theView Agency utför kundförvärv

theView Agency är fokuserade på den enda sak som verkligen berättigar ett företags existens, nämligen att förvärva kunder. Vi stödjer planeringen som potentiellt kan positionera ett företag att bli en “game changer”. Med specifikt fokus på marknadsföring och framgångsrik försäljning, säkrar vi för våra kunder ett faktiskt marknadstillträde.

theView Ventures utför affärstillväxt

theView Ventures är fokuserade på att möjliggöra växt i startups eller etablerade företag, för att bli “game changers” inom sin marknad och bransch. Vi skaffar fram finansieringen som krävs och skapar därmed möjlighet att investera i marknadstillträde. Vi kompletterar detta genom att säkra tillgång till resurser som stödjer en lyckad företagsacceleration.

VISION – VAD VI SIKTAR MOT

Vi utvecklar “game changers”

Det är fantastisk att se ett företag växa, och den potentiella succé för alla involverade parter är det som tänder vår passion. Dock är vi mer ambitiösa än så.

Vår vision är att driva theView framåt mot att bli en verksamhet som upprepade gånger producerar företag som är riktiga “game changers” på en internationell skala. Detta innebär att hjälpa företag och startups med att utvecklas till verksamheter som ändrar hur en specifik marknad eller en speciell typ affärer fungerar eller, potentiellt, uppfattas.

Vi erkänner… Delvis gör vi detta p.g.a. de förväntade förtjänsterna, och troligtvis också baserat på en viss fåfänga i att lämna efter oss ett arv. Men mest av allt, gör vi det för att resan är otroligt rolig!

KÄRNVÄRDEN – HUR VI JOBBAR

Vi utforskar, engagerar och presterar, med passion och ledarskap

Våra kärnvärden är mycket mera än intentioner; de dikterar hur vi driver theView. Vi väljer våra anställda och partners utifrån deras förmåga att förverkliga vår kärnverksamhet, under utförande av just dessa värden.

PASSION

Vi önskar att se människor och företag lyckas. Det är passionen för affärsutveckling som driver oss, och som inspirerar oss att prestera mer än de flesta. Det är passionen som gör det roligt, och som är nyckeln till nästan allt vi gör.

UTFORSKA

Vi är utforskare för att vi alltid vill ligga steget före. För att uppnå våra mål, är vi nyfikna och utforskar nya verktyg, nya marknader, nya möjligheter och nya sätt att göra affärer.

ENGAGERA

Vi engagerar alla relevanta resurser för att lyckas. Det inkluderar vårt team, vårt nätverk samt våra klienters medarbetare och partners. Vi önskar att samarbeta och därigenom lägga maximal kraft bakom målet vi siktar mot.

PRESTERA

Vi mäter resultaten vi skapar för våra klienter. Resultat är det enda de verkligen vill betala för, och det enda som verkligen ändrar något. Våra prestationer räknas och ger oss möjlighet att leverera.

LEDARSKAP

Vi ser ledarskapet som en nyckelfaktor för framgång, som på en daglig basis måste inkluderas i sättet vi driver verksamhet. Det är detta ledarskap som inspirerar folk till att agera, visar vägen och flyttar företaget framåt.